نی نبات های رنگی
مقالات عمومی

انواع نبات کدامند؟

نبات در حقیقت نوعی شیرینی است که از فوق اشباع شدن محلول شکر در آب درست می شود. در این محلول فوق اشباع نخی آویزان

ادامه مطلب...