دنیای گز آنتیک

استادان اصیل در صنعت تولید گز در تلاشند که محصولاتی را به شما ارایه دهند که به آرامی در دهان شما آب شوند و تمام حواس شما را به آرامی نوازش کنند.

گز آنتیک!

تاریخچه گز

تاریخچه گز :

طبق گفته ها گز از زمان صفویه و همزمان با شکوفا شدن مجدد هنر و فرهنگ ایرانی در اصفهان بوجود آمده است . البته در این زمینه حدس و گمان های فراوان است ولی متاسفانه تحقیقات مناسبی در مورد ریشه آن نشده است .
به احتمال زیاد این محصول نتیحه آزمون و خطاهای فراوان روی شیرینی های بومی اصفهان است. شاید ریشه اصلی گز، حلواچوبه باشد.
در زمان های دور کشاورزان که به کشت خشخاش می پرداختند، هنگام جمع آوری محصول دچار سردی، سستی و عرق ریزی شدیدی می شدند، اینجا بود که نوعی شیرینی با نام حلواچوبه فراوان شد.
حلواچوبه، ارزان و دردسترس ترین بود. آن را از شکر و سفیده تخم مرغ درست می کردند و معمولا برای رفع خستگی کشاورزان بکار می رفت و به تدریج حلواچوبه تکامل یافت و به گز تبدیل شد.
گفته میشود آقا محمدخان قاجار در مقطعی اقدام به صادرات این محصول به سایر کشورها کرد. پیش ازآن نیز پادشاهان ایرانی گز اصفهان را هدیه ای گرانبها برای یادگار دهی به سایر پادشاهان کره خاکی انتخاب می کردند.