دنیای گز آنتیک

استادان اصیل در صنعت تولید گز در تلاشند که محصولاتی را به شما ارایه دهند که به آرامی در دهان شما آب شوند و تمام حواس شما را به آرامی نوازش کنند.

گز آنتیک!

مرکزی

سی و سه پل ، چهارباغ بالا، مقابل بانک تجارت

031-36674953

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سیتی سنتر اصفهان

آدرس : اصفهان، سیتی سنتر، طبقه ی همکف

تلفن : 6516849-3 031
_____________________________________________________________________

میدان نقش جهان

آدرس : اصفهان، میدان نقش جهان ، خیابان حافظ

2224104-3 031

____________________________________________________________________

فرودگاه شهید بهشتی

آدرس : اصفهان، فرودگاه شهید بهشتی ، سالن پرواز های داخلی

2224104-3 031

___________________________________________________________________

خاقانی

خیابان حکیم نظامی ، نبش خاقانی

031-36243571

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حکیم

خیابان حکیم، مقابل بانک صادرات

 32219872 031

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تهران

خیابان شریعتی - نرسیده به پل سید خندان

09134022029

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مشهد مقدس

خیابان آزادی ، بازار الغدیر

09155177252

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قم

 بزرگراه قم - تهران ، مجموعه توریستی رفاهی مهتاب

02533372006 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ